Biography

 Наталя Мирна – українська співачка, член Національної музичної спілки України, член Асоціації діячів естрадного мистецтва України. Рідкісний голос - колоратурне мецо-сопрано з діапазоном більше 3-х октав, з рекордною зміною сценічних імен та стилів: від класики до EDM. Сама співачка називає свій стиль Art-Pop-Dream.


 


 

 


Досягнення:


 


 

 


 • Гран-прі Міжнародного фестивалю естрадної пісні ім.Клавдії Шульженко (а також Приз глядацьких симпатій) у Харкові / Україна
 • 1 премія у жанрі поп-музики на Всеукраїнському конкурсі молодих виконавців «Первоцвіт» у Чернівцях / Україна
 • 2 премія на Міжнародному фестивалі «Романси Славутича»  / м.Славутич / Україна
 • Лауреат Міжнародного фестивалю «Пісенний вернісаж» у Києві з піснею "Спішу на вогник"(музика Олександа Єрченко, вірші Ганни Чубач) / Україна
 • 3 премія на Всеукраїнському телефестивалі «Мелодія» у Львові / Україна
 • 1998 рік – Головна редакція Енциклопедії Сучасної України, яку готує до видання Національна академія наук України, прийняла рішення про включення в ЕСУ окремої статті про творчість Наталії Пилип’юк (справжнє прізвище співачки)

 

 

 


Дискографія:


 


 

 


 • 2001 — вихід першого альбому «ХамелЄон» під псевдонімом НікітА, куди ввійшли пісні Андрія Кузьменка ("Скрябін")
 • 2018 — альбом "Сильною буду" 
 • 2018 — альбом "Місяць у повні" ( сучасні авторські обробки українських народних пісень) 

 

 

 


Виступи та контракти за кордоном:


 

 

 


 • 2000 — Данія, м. Альбертслунд, Міжнародний музичний фестиваль
 • 2000-2001 — Бахрейн
 • 2002 — Катар
 • 2003 — Йорданія, м. Амман
 • 2004 — ОАЕ
 • 2005 — Йорданія, м. Амман

 

 


2006 — народження дочки та початок співпраці з івент-агенством "Сон-це" під псевдонімом Наталі, а пізніше Belle Diva.

 

 

 


 • 2010-2012 — участь та робота над видозміненим проектом «Belle Diva» (дует зі співачкою та дизайнеркою Вікторією Білошитською)
 • 2012-2022 — керівник київської вокальної студії «Майстер»
 • 2014 — редактор журналу "Luxury" Ukraine
 • 2015-2018 — постійний член журі Міжнародного фестивалю "Зоряні октави", а також періодично інших фестивалів та столичних караоке-турнірів / Україна
 • З 2019-го року— співпраця з саунд-продюсером Belaha (Сергій Бєлашко), плодом якої було видано 3 композиції в стилі Trance, дві з яких двома мовами - українською та англійською. Всі треки відразу потрапляли на топову радіостанцію танцювальної музики "Kiss FM"
 • 2021— співпраця з французьким музикантом Паскалем Рот, в результаті якої створена композиція "Angels of Kyiv"
 • 2022— колаборація з грецьким саунд-продюсером Roni Iron та реліз композиції "My soul"

 

 


Актуально:


 


 

 


Через війну росії проти України Наталя Мирна разом з дочкою, юною піаністкою Лією Мирною, переїхали до Відня, де вже разом продовжують активну творчу діяльність. За півтора року Наталя створює 4 нові композиції та 3 відеокліпи. 

 

 

 


2023— Міністество культури та мистецтв Австрії підтримало творчий інтеграційний проект співачки "Träume von Engeln" та виділило Грант на його реалізацію. Так була створена нова версія та музичне відео на перлину української культурної спадщини, одну з найкрасивіших та загадкових народних пісень "Ой, не світи, місяченьку". 

 Natalya Myrna is a Ukrainian singer, member of the National Music Union of Ukraine, member of the Association of Variety Artists of Ukraine. Her voice is a rare colouratura mezzo-soprano with a range of more than 3 octaves, with a record change of stage names and styles: from classical to EDM. The singer herself calls her style Art-Pop-Dream.


 

 

 


Achievements:


 


 

 


 • Grand Prix of the Klavdiya Shulzhenko International Pop Song Festival (as well as the Audience Award) in Kharkiv / Ukraine

 


 • 1st prize in the genre of pop music at the All-Ukrainian competition of young performers "Pervotsvit" in Chernivtsi / Ukraine
 • 2nd prize at the International Festival "Romances of Slavutych" / Slavutych / Ukraine
 • Laureate of the International Festival "Song Vernissage" in Kyiv / Ukraine
 • 3rd prize at the All-Ukrainian TV Festival "Melody" in Lviv / Ukraine
 • 1998 - The editorial board of the Encyclopaedia of Modern Ukraine, which is being prepared for publication by the National Academy of Sciences of Ukraine, decided to include a separate article about the work of Natalia Pylypyuk (the singer's real name) in the EMU.
 •  

 

 


Discography:


 


 

 


 • 2001 - release of the first album "Chameleon" under the pseudonym Nikita, which included songs by Andriy Kuzmenko ("Skryabin")
 • 2018 - the album "I Will Be Strong"
 • 2018 - the album "Moon in the Full" (modern author's arrangements of Ukrainian folk songs)

 


 

 


Performances and contracts abroad:


 

 

 


 • 2000 - Denmark, Albertslund, International Music Festival
 • 2000-2001 - Bahrain
 • 2002 - Qatar
 • 2003 - Jordan, Amman
 • 2004 - UAE
 • 2005 - Jordan, Amman

 


 

 


2006 - birth of her daughter and the beginning of cooperation with the event agency "Son-Tse" under the pseudonym Natalie, and later Belle Diva.

 


 

 


 • 2010-2012 - participation in and work on the modified Belle Diva project (duet with singer and designer Victoria Biloshitska)
 • 2012-2022 - head of the Kyiv vocal studio "Master"
 • 2014 - editor of the magazine "Luxury" Ukraine
 • 2015-2018 - a permanent member of the jury of the International Festival "Starry Octaves", as well as other festivals and karaoke tournaments in the capital / Ukraine
 • Since 2019, she has been working with the sound producer Belaha (Sergey Belashko), which resulted in the release of 3 Trance compositions, two of which are in two languages - Ukrainian and English. All tracks immediately hit the top dance music radio station Kiss FM.

 


 • 2021 - collaboration with French musician Pascal Roth, which resulted in the composition "Angels of Kyiv"
 • 2022- collaboration with Greek sound producer Roni Iron and release of the song "My soul"

 

 

 


Actual 


  


Because of russia's war against Ukraine, Natalya Myrna and her daughter, a young pianist named Lia Myrna, moved to Vienna, where they continue their active creative work together. In a year and a half, Natalya created 4 new compositions and 3 music videos.

 


2023 - Federal Ministry of Culture and Arts of Republic Austria supported the Natalya's
creative integration project "Träume von Engeln" and allocated a grant for its implementation. As a result, a new version and music video were created for the pearl of Ukrainian cultural heritage, one of the most beautiful and mysterious folk songs "Oj ne svity, misyachenku".